TEENUSED

 • Töökeskkonna parameetrite mõõtmised
 • Nõustamine töötajate tervisekontrolli ja töökeskkonna osas
  kliendi juurde saabumine ja nõustamine on tasuta, registreeru oma ettevõtte nõustamisele meie müügikonsultantide telefonil 4347631 või e-maili teel 
  info@maramaakliinik.ee

Lisateenused:


 

  Mis on töötervishoid?

Tegemist on ennetava meditsiiniharuga, mille peaülesandeks on:
-töötajate tervise jälgimine tööprotsessis;
-tervisekahjustuste tekkimisel seoste otsimine töökeskkonnas leiduvate ohuteguritega;
-ennetuslik tegevus kutsekahjustuste vältimiseks;
-
kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste õigeaegne diagnoosimine ja töötaja ravile suunamine.

Töötervishoid hõlmab ka tööandja nõustamist tervisliku töökeskkonna loomisel, töötajate nõustamist terviseriskide vältimiseks ning taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamist.

Spetsialistid, kes nimetatud tegevusi läbi viivad on töötervishoiuarstid ja-õed. 

  Mis on riskianalüüs?
Riskianaalüüs on meetod, mille abil tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskonna ohutegureid, mis võivad töötajat ohustada ja põhjustada
tööõnnetuse.


Riskianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja, kui suure ohuga on tegemist, kas riski vältimiseks või vähendamiseks on rakendatud piisavalt ettevaatusabinõusid või on vaja ette võtta midagi tervisekahjustuste ennetamiseks.

 

   Mis on kutsehaigus?

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Töötamisel võib tekkida ka haigestumine, mis ei ole põhjustatud kutsehaiguste loetelus toodud ohuteguri tõttu, vaid on tekkinud mõnel muul moel, niisugust haigust loetakse tööst põhjustatud haiguseks.

Kutsehaiguste asjaolud ja põhjused selgitab välja uurimine, mille viib läbi tööandja. Kui tööandjal puuduvad vajalikud teadmised, peab ta uurimisse kaasama pädeva eksperdi.

Täiendavat infot leiad SIIT

 

  Mis on tööõnnetus?

Tööõnnetus on äkktervisekahjustus või surm, mis leiab aset tööülesannet täites, tööandja loal tehtavat tööd tehes, tööaja hulka arvataval töövaheajal või muultööandja huvides tegutsemisel.

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord

Blanketid

 

KAITSMAKS ENNAST JA OMA TÖÖTAJAID, VAKTSINEERI GRIPI VASTU!

  Gripivaktsineerimine.

 • Gripp on ohtlik oma tüsistuste tõttu-bronhiit, keskkõrvapõletik, äge müosiit, entsefaliit, kopsupõletik.
 • Sobivaim aeg vaktsineerimiseks on september, oktoober, november, detsember.
 • Vaktsiin kaitseb üheaegselt gripiviiruse eest ja muutub vastavalt viiruse mutatsioonile, sattudes organismi, "õpetab" ta seda gripi eest kaitsma.
 • Iga-aastaselt muudetav koostis lubab saavutada suuremat efektiivsust.
 • Kõrge kaitsetase - efektiivsuse tase ulatub 95%-ni.
 • Kaitse tekib 7 päeva jooksul.
 • Kaitseb nii esimese, kui ka teise gripipuhangu eest.

  Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine.

Et puukentsefaliiti ära hoida, peab ennast selle vastu vaktsineerima. Puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine hõlmab 3 süsti.
Kaks esimest tehakse 1-3 kuulise vaheajaga. Immuunsus pärast esimest kahte süsti on hea, aga kestab ainult ühe hooaja. Seepärast peab tegema kolmanda aasta pärast. Tänu nendele kolmele süstile säilib immuunsus 3 aastat.

Umbes 95% vaktsineeritustest on puukentsefaliidi vastu täielikult kaitstud. Et kaitset jätkata, tuleb neid süste teha iga 3 aasta tagant. 

 

Lisainfot erinevat laadi vaktsineerimiste kohta leiate SIIT

    

Nägemise kontroll meie koostööpartneri juures

LASERVISIOON - Tallinn
LENS OPTIKA - Tartus, Tallinnas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas
PRO OPTIKA - Tartus, Viljandis, Võrus, Valgas, Põlvas
NORMAN OPTIKA - Tartus, Tallinnas, Pärnus, Kuressaares, Haapsalus

Konsultatsioon sisaldab:

 • silmade refraktsiooni mõõtmist autorefraktomeetri abil
 • silmapõhja uuringud pilulambiga või oftalmoskoobiga
 • uuringute tulemusena selgub, kas klient vajab nägemist korrigeerivaid vahendeid
 • sobib/ei sobi töötama kuvariga
 • vajab/ei vaja kuvariga töötamiseks nägemist korrigeerivaid vahendeid
 • olemasolevate nägemist korrigeerivate vahendite olemasolul vajab/ei vaja uusi
 • kas klient vajab edasisi eriuuringuid

 

Registreeru vastuvõtule siin