TÖÖTERVISHOIUTEENUS

Töötervishoiukontroll ühele töötajale (tavapakett):

- Arsti konsultatsioon
- Südame kontroll (kuulamine, vererõhu mõõtmine)
- Kuulmisteravuse kontroll (audiomeeter)
- Kõrva sisemuse kontrollimine kõrvapeegliga (kuulmishäirete korral)
- Nägemise kontroll (kaug- ja lähitest tabelkontrollina – määrab nägemisteravuse)
Vajadusel saadetakse töötaja saatelehega silmaarsti juurde. Inimene ise valib omale sobiva silmaarstiteenuse pakkuja, tasub silmaarsti konsultatsiooni ja saab selle eest vastava konsultatsioonitšeki, mille võib esitada tööandajale hüvitamiseks, kui on vastav kokkulepe tööandjaga.
- Kopsude kontroll (kuulamine, pef-meeter)
- Dünamomeetriga jõu kontroll kätes
- Neuroloogiline kontroll (reflekside võrdlemine jäsemetel) 
- Kliiniline vereanalüüs
- Vajadusel suunamine erialaarstide ja perearsti juurde
- Töötervishoiuarsti poolt iga töötaja kohta töösobivuse otsus


Töötervishoiukontrolli lisauuringud sõltuvalt töötaja tervislikust seisundist, ametikohast ja ohuteguritest
(Töötervishoiuarsti nägemusest sõltuvalt teostatakse põhiuuringute juurde järgmisi lisauuringuid)

Paketile võimalus lisaks tellida:
- EKG e. südamefilm (teostamine kohapeal, kaasas selleks vajaminev aparatuur)
 


Tervisekontroll kuvariga töötavale töötajale:

(vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.nov. 2006 a. määruse nr.362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” nn. kontoritöötajad):

- Arsti konsultatsioon
- Südame kontroll (kuulamine, vererõhu mõõtmine)
- Nägemisteravuse kontroll (kaug- ja lähikontroll tabeliga)
Vajadusel saadetakse töötaja saatelehega silmaarsti juurde. Inimene ise valib omale sobiva silmaarstiteenuse pakkuja, tasub silmaarsti konsultatsiooni ja saab selle eest vastava konsultatsioonitšeki, mille võib esitada tööandajale hüvitamiseks, kui on vastav kokkulepe tööandjaga.
- Neuroloogiline kontroll (reflekside võrdlemine jäsemetel, luu- ja lihaskonna kontroll)
- EKG e. südamefilm (teostamine kohapeal, kaasas selleks vajaminev aparatuur)
- Vajadusel suunamine erialaarstide ja perearsti juurde
- Töötervishoiuarsti poolt iga töötaja kohta töösobivuse otsus

Paketile võimalus lisaks tellida:
- Kliiniline vereanalüüs
- Kopsude kontroll (kuulamine, pef-meeter)
- Dünamomeetriga jõu kontroll kätes
  Mõlemale paketile võimalus lisaks tellida:
Röntgenülesvõte rindkereelunditest (suunatakse saatelehega lähimasse meditsiiniasutusse röntgenkabinetti)
- Keharasva sisalduse mõõtmine kehas
- Nägemise kontroll meie 
koostööpartneri juures
- Veresuhkur
- Kolesterool
- Maksa- ja neeru funktsiooni vereproovid
- Reumatoloogilised vereproovid
- Koormustest

 

Registreeru vastuvõtule siin