TÖÖTERVISHOID

Maramaa Kliinikul (tegevusloa nr L03890) on meeldiv pakkuda teie firmale töötervishoiuteenust: töötajate tervisekontrolli, töökeskkonna riskianalüüsi.

Töötervishoiu arstlik kontroll on kohustuslik igale firmale ning see on sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (RTI 1999, 60, 616), mis on vastu võetud 16. juunil 1999.a. Seadus kehtib kõigil tegevusaladel.

§ 2. Töötervishoid


(1) Käesolevas seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist.


§ 13. Tööandja kohustused ja õigused

(7) Korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud. Töötervishoiu peaeesmärk on töötaja tervise regulaarne jälgimine tööprotsessis, ennetuslik tegevus kutsehaiguste vältimiseks, tööst põhjustatud kutsehaiguste õigeaegne diagnoosimine ning töötaja ravile suunamine.

Regulaarne tervisekontroll on kaitse nii töötajale kui tööandjale.

Miks eelistavad paljud ettevõtted Maramaa Kliiniku teenust?

Meil on kliendisõbralik kollektiiv,  kogenud erialaspetsialistid, mitmekesised raviteenused, kliendisõbralikud hinnad.

Parimat teenust pakkuda soovides Maramaa Kliiniku töötervishoiuteenust osutav personal.

 

Registreeru vastuvõtule siin